J-N
Bostäder
  Kontakta oss 
  Om Företaget 
  Hus 
  Boendefrågor 
  Hyresledigt 
 Boendefrågor
Inflyttning
Tillsammans med Ditt kontrakt har Du fått information om nyckelutlämning och eventuell besiktning. Vad som är viktigt att tänka på vid inflyttning är att beställa el-abonnemang, ändra Din hemförsäkring och göra adressändring. Tag även reda på vilka ordningsregler som gäller i fastigheten vad gäller tvättstuga, sophantering och liknande. När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se)

Skötsel av lägenheten
Som hyresgäst skall man under hyrestiden väl vårda lägenheten. Man är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom eget vållande eller av någon som gästar lägenheten.

Tvättstugan
För en väl fungerande tvättstuga krävs att tvättiderna respekteras. Efter varje genomfört tvättpass skall tvättstugan tömmas. Dessutom är det varje hyresgästs skyldighet att städa tvättstugan, torka av maskiner och tömma eventuella filter. Lämna alltid tvättstugan såsom Du själv vill att den skall se ut när du kommer dit.

Uppsägning
Uppsägning skall, för att vara gällande, ske skriftligen och vara hyresvärden tillhanda senast den sista i månaden. Uppsägningstiden är tre månader, vilket innebär att avflyttning kommer att ske tidigast till det månadsskifte som inträffar tre månader från uppsägningen. Skriv med ert telefonnummer - vi kommer låta intressenter ta kontakt med er för visning. I samband med avflyttning skickar vi sms med tid för slutbesiktning.